Välkommen att boka ställplats hos oss!

El och påfyllning av färskvatten ingår.

Jordfalls Hamn AB
Jordfall 115
Uddevalla
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se