Prislista

Vinterförvaring o hamntjänster
Begär gärna offert!

Samtliga lokaler är utrustade med inbrottslarm!

Hyra av förvaringsplats beräknas enligt följande;
Båtens totala längd över allt inklusive bogspröt, badbrygga, drev gånger båtens bredd = totalyta i kvadratmeter.

Pris inkl moms
Utomhus 150 kr/kvm
Inomhus ouppvärmt 360 kr/kvm
Inomhus ouppvärmt torrt (avfuktn.anläggning), 440 kr/kvm
Inomhus frostfritt (med avfuktninganl.) 530 kr/kvm
Service av motorer Se separat prislista motorservice
Upptagning/sjösättning 120 kr/meter – minimum 600 kr
Miljötillägg för spolplatta vid upptagning 50 kr kr/Längdmeter
Hyra av högtryckstvätt 20 kr kr/längdmeter

Tvätt av båtbotten

Vid kraftig påväxt av drev debiteras timtaxa

100 kr kr/längdmeter
Bottenmålning inkl färg 150 kr  kr/kvm

Målning av drev inkl material

vid kraftig påväxt debiteras extra

1400  kr/styck
Förvaring av båtvagnar och vaggor utomhus 300-500kr sommartid
Förvaring av båtvagnar och vaggor inomhus 550-650kr sommartid
Avmastning  timtaxa*
Påmastning  timtaxa*
Övrig service och reparationer  Begär pris
Mastförvaring
Båtens längd  60kr/meter
Hyra av vagga  beroende på storlek
Timtaxa 700 kr  – *timtaxa mobilkran 1000 kr
Alla priser inkl moms